kupolni-kashtikupolni-kashti

Висока енергийна ефективност

НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ
СТАНДАРТ
Нискоенергийна къща

В конвенционалното строителство в България често основният фокус са минимални разходи и максимална печалба, което води до изпълнения на сгради с ниски показатели на енергоефективност. Нашите куполни къщи се изпълняват съгласно изискванията за комфорт и енергийна ефективност НА немския стандарт PHI Low Energy Нискоенергийна къща и съгласно изчисленията на PHPP. Много по-лесно постижим стандарт Пасивна къща.

Малката площ на ограждащите повърхности при куполната форма, съчетана с прецизно проектирани системи и използването на съвремени материали и технологии позволява постигане на висока енергийна ефективност. За отопление на купола са необходими с 30-40% по-малко от ресурсите, нужни за къща с друга форма.

Характеристики
1. АЕРОДИНАМИЧНА КОМПАКТНА ФОРМА

Топлинната загуба на сградата е пряко пропорционална на нейното аеродинамично съпротивление. Заради аеродинамичния дизайн вятърът се огъва около купола с по-малко съпротивление. В сферичната къща няма студени ъгли, които в голяма степен водят до загуба на топлина. Компактната форма на къщата позволява по-малка обща дължина на тръбните системи за отопление, БГВ (битова гореща вода) и вентилация (следователно по-ниски топлинни загуби и енергиен разход за задвижване на помпи и вентилатори).

2. ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

Сферичната форма способства постоянна циркулация на въздухa в купола и по-топъл въздух не се събира в горната част. През зимата охладеният въздухът е по-плътен и се движи надолу по стените към центъра. Всякакъв отоплителен уред, разположен във възходящия поток ще отоплява равномерно цялата площ. Подобно на голям рефлектор, куполът отразява и концентрира топлината, намалявайки по-естествен начин загубите през външните стени.

3. ДОБРА ИЗОЛАЦИЯ

Дървото е само по себе си отличен изолатор. Води до липса на термомостове и невъзможността да се образува конденз и мухъл вътре в къщата. А благодарение на способността на топлоизолационния материал да задържа топлината, в сградата през зимата е топло, а през лятото приятно. Ние използваме изолационни материали с високо качество.

СТАНДАРТ
Пасивна къща

По желание на клиента, къщата може да отговаря на изискванията на комфорт и енергийна ефективност на немския стандарт Пасивна къща. Те задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия от пасивни източници (слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди). Комфортът е отличен.

- ОТЛИЧНА ИЗОЛАЦИЯ (U < 0,15W/(m² K)
- ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ СТЪКЛОПАКЕТИ И ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
- ВЪЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТ НА ВЪНШНАТА ОБВИВКА НА СГРАДАТА
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ОТРАБОТЕНИЯ ВЪЗДУХ (РЕКУПЕРАЦИЯ) С ВИСОКО КПД ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИК
- ДОСТАВЯНЕ НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ
- ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

Спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е около 75% по-голямо в сравнение с тази в една конвенционално построена по актуалните строителни норми сграда. Съвсем скоро ще се позволява изграждане само на къщи с почти нулева консумация на енергия с коефициент на топлопреминаване U около 10 W/m².K. Постигането на този показател при куполните къщи е наша цел!

Характеристики
1. ИНТЕЛИГЕНТНА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА

За да ограничат загубите на топлинна енергия, пасивните къщи се оборудват с рекуперационна система с канален климатик, която регулира подаването на пресен въздух, като му отдава топлинната енергия на отработеният въздух преди да го изхвърли. Изходящият въздух обменя енергията с входящия с много висок КПД и по този начин се пести енергия. На всеки 1 до 4 часа, всичкият въздух в сградата се подменя, като влажността целогодишно е в нормални граници.

2. ПОСТОЯННА ВЪТРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА

Важната черта на една пасивна къща е постоянната вътрешна температура. Вътрешната температура в пасивната къща се променя много бавно – при изключено отопление тя пада с по-малко от 5°С на ден (през зимата, когато няма слънцегреене). Студени стени и подове не съществуват, което изключва образуването на мухъл.

ПРОУЧВАНЕ
Енергийна ефективност и рентабилност на куполна къща с D 10м

Първата къща в проучването отговаря на изискванията на комфорт и енергийна ефективност на немския стандарт Пасивна Къща. Втората къща е разработена да отговаря на изискванията на комфорт и енергийна ефективност на немския стандарт PHI Low Energy. Резулатите показват, че по-рентабилна е инвестицията в купол по стандарта Пасивна Къща.

ВИД
МЕР.ЕД.
ПАСИВНА КЪЩА
НИСКОЕНЕРГИЙНА КЪЩА
U-СТОЙНОСТ ПОКРИВ
W/(m2K)
0.143
0.208
U-СТОЙНОСТ ВЪНШНИ СТЕНИ
W/(m2K)
0.142
0.207
U-СТОЙНОСТ РАМКИ
W/(m2K)
0.78
1.2
U-СТОЙНОСТ СТЪКЛОПАКЕТИ
W/(m2K)
0.69
1.3
U-СТОЙНОСТ ПЛОЧА
W/(m2K)
0.121
0.176
ИЗОЛАЦИЯ
см.
30
20
ОТОПЛЕНИЕ
---
Канален климатик 1kW
Радиатори и котел 3kW
ОХЛАЖДАНЕ
---
Канален климатик 1kW
Климатик 1kW
ДОПЪЛН. ИНВЕСТИЦИЯ

Евро/m2
47
39
ОБЩА ДОПЪЛН. ИНВЕСТИЦИЯ
Евро
5300
4450
ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
Години
6
7
ГОДИШНА СМЕТКА
Лева
920
1200
logo-sferata-kupolni-kashti-i-glemping-kupoli

Смяташ ли това предимство достатъчно за покупка?

Дори и да е така, не пропускай и другите уникални предимства.
chevron-up