kupolni-kashtikupolni-kashti
Сподели

Принципи на окултната архитектура

Както в много други области на практическото знание, в неизчерпаемата съкровищница на Словото, Учителят дава и принципи, закони и методи на окултната архитектура. Изучаването на беседите и на опитностите от историята на Школата възнаграждава архитекта и строителя с действена система, която, приложена в проектирането и изграждането на здрави къщи и коригиране грешките на съществуващите, допринася за одухотворяването на средата ни.

Окултните принципи са седем. Те могат да бъдат приложени във всяка област, давайки универсален ключ за разрешаване на всички въпроси.

Принцип на разумността

Къщата е жива същност, тя е част от космоса и резонира с него. формите, цветовете, материалите - всички средства, които архитектът ползва, са живи посредници, символи в азбуката на разумните същества. Свързващо звено между Единия и човека, къщата провежда енергиите на Божественото. Забележително е, че на български думата „дом" съдържа свещената сричка Ом. В материалния свят домът е необходимост. За да запази своята цялост, индивидуалност, единство с Великото, за да се защити от несгодите, които съществуват на земята, ученикът трябва да има жилище. Домът крепи и закриля човека, той е второ тяло за него. Домът е нужен на ученика за окултната работа, която изисква обособено пространство - отделна голяма стая, където никой да не го смущава в упражненията, медитацията и където да плаче без никой да го вижда. Промените в къщата могат да доведат до промени на всички полета. Разказват случай с една сестра, изпадайки в голямо душевно притеснение, моли Учителя да ѝ помогне да го разреши. Той взема кофа с вар и заглажда пукнатината в мазилката на къщата й с думите: Ето, замазахме счупеното на стената и сега всичко ще се оправи. Когато човек осъзнае, че домът му може да бъде посредник във връзката с големия космос, битието му добива нова степен на осмисляне. С развитието на чувствителността си той започва да улавя много по-фини аспекти на действителността и се учи да живее съзнателно в единство с Цялото.

Принцип на съответствието

Между явленията и законите в трите свята, както и между самите явления по хоризонтала, на отделните полета, съществува съответствие. Принципът на съответствието позволява да се извеждат заключения по аналогия от фактите на физическия свят към фактите на невидимите за нас светове.
Астролозите и други окултисти ползват специални таблици на съответствията. В Словото къщата съответства на тялото на човека. Отделните й елементи представляват частите му. Огнището е сърцето. Прозорците са пролуките, през които се осъществява обмяната с външната среда: понякога те представляват очите, а кепенците - клепачите, разтворени за светлината на истината, друг път са порите на тялото, приемащи енергии от космоса. Вратата е устата: всички същества имат уста, за да се хранят и отвърстие, за да се освобождават от ненужните вещества, а къщата има главна и второстепенна врата. Основите са краката. Коминът и кюнецът най-често са свързани с отвъдното. Килерът символизира материалните достояния на човека, изобилието, таванът - нематериалните придобивки. Както в организма има важни центрове, които не бива да се запушват, така и в къщата има места и центрове, които трябва да се поддържат, за да не се позволява затлачването на енергиите в тях. Покривът, който представлява главата, символизира завършеност, цялостност. Моментът на приключването на строителните работи по покрива бележи началото на живота на къщата, нейното раждане. Тъй като сградата повтаря мирозданието и е своеобразен център на света, този момент представлява начало на ново време, нов цикъл за нея и за обитателите й. Учителят отдава голямо значение на този важен за астрологичния анализ на къщата момент, защото той е основа за построяването на хороскопа й и съпоставянето му с темите на стопаните й. Вашите бъдещи апартаменти трябва да имат на изток три прозореца, на юг три прозореца, на запад три прозореца и на север три прозореца. Дванадесет прозореца трябва да има апартаментът ви. Всяка една стая, в която живеете, трябва да има дванадесет прозореца.

Принципът на съответствието обхваща всички явления. Има нещо в човека, което отговаря на цялата Земя. Има нещо, което отговаря на северния полюс, има нещо, което отговаря на южния полюс, има нещо, което отговаря на изток; има нещо, което отговаря на запад. Защото северът, това е Истината, или посоката на нашата глава. Югът е Добродетелта. Всяко направление, отдето идват силите на природата, оказва специфично влияние върху човека. Много важни са посоката на главната фасада (лицето на къщата), прозорците, входната врата, леглото, работното място, кухненската печка. Четирите посоки имат своите съответствия в четирите сезона, четирите свята - причинен, физически, умствен и астрален, четирите елемента - огън, земя, въздух и вода, в музикално отношение - квартата, в геометрично - кръста и квадрата.

Квадратът говори за стабилност, заземеност на енергиите. Това е фигурата на най-голямото противоречие, което трябва да се разрешава на земята. За да се освободят от противодействащите сили на квадрата, хората поставят върху покрива на къщите си триъгълник. Кръгът е фигура, на която всички крайни точки имат еднакво отношение към централната точка. В живота на кръга няма противоречия. Ето защо първоначално Учителя има идея за застрояването на Изгрева в концентрични окръжности. В центъра са салонът, библиотеката и двуетажно общежитие с по две стаи, кухня и тоалетна за семейните и по една за самотните възрастни братя и сестри. На първия етаж има помещения за разни занаяти. Наоколо са разположени в полукръгове къщите на братята и сестрите сред парцели от около декар, със зеленчукови, овощни и цветни градини. Тази идея не е била осъществена. В началото салонът има прозорци с четвъртита форма, но после, по указание на Учителя, те са преправени на полукръгли, с очертание като слънце. Това кара салона да грее, да топли психически, макар и с еднокатни прозорци. Балкончето на горницата също в началото е четвъртито, но по-късно е преправено на полукръгло.

Геометричните фигури, формите, цветовете, особено чистите спектрални цветове, числата и техните съотношения, музикалните тонове и техните отношения са живи същества, велики принципи в природата. Учителя дава техния вътрешен смисъл. Те са азбука на една велика книга, която човек трябва да знае да чете, за да осмисли живота си. За да се възпитава и развива човек в духовно отношение, трябва да се стреми да наблюдава и съзерцава красивите форми, защото те са израз на Божествените сили и идеи, а всяка уродлива форма е носител на нисши сили.

Принцип на вибрацията (трептенията)

Всичко в природата вибрира, всичко е енергия. Учениците в Школата се учат да работят с живите сили на природата. Основното изискване към къщата е да съответства на човека, да отговаря на едно вътрешно състояние в него. Изграждането трябва непременно да започне на добро място и в добър час. Майсторите трябва да работят с любов и добро разположение: цялото време, когато се гради къщата, да пееш, да си весел. Условията да са благоприятни, времето - хубаво. Най-добре е материалът да е дърво - най-добрият проводник на природните електричество и магнетизъм; след дървото е тухлата, а най-лош проводник е камъкът. Къщичката да е изцяло дървена, да не е боядисана нито отвън, нито отвътре. Подът е от чамови дъски, също небоядисани. Учителя загатва за материал, подобен на стъклото, който може свободно да се моделира, за къща от светлина.
Необходимо е да се внимава откъде са взети материалите - в тия камъни, в тия дървета е скрита специфична Божествена енергия, и като се докосваме само до тях, тази енергия минава в нас.
Самите материали да са нови и здрави, но от старото може да се ползва пригодното. Формите трябва да са прости, но красиви. Колкото по-красива е къщата, толкова по-разумни същества живеят в нея. Желателно е острите ръбове да се избягват и да се търсят заоблени форми. Сградата трябва да е леко издигната, а пространството под нея да е оставено незапълнено. Къщата да е много светла - с големи прозорци. Аз бих казал, че даже и покривите ви трябва да бъдат стъклени. Ако къщите ви са направени така светли, вашите форми ще бъдат видоизменени и вие ще станете много красиви. Да има много, даже съвсем неочаквани прозорци, както по фасадите, така и по вътрешните стени - на нивото на очите и високо под таваните, което я прави необикновено светла, сякаш изтъкана от светлина.
Необходимо е къщата да има големи врати и голям комин за правилна обмяна и добро проветрение.
Не е нужно къщата да бъде голяма - достатъчна е за всеки човек една хубава стая, изложена на слънце. Но вкъщи трябва да има простор: свободата не може да се прояви на тясно място, в една тясна стая. Мебелите да са правилно ориентирани, особено леглото и работната маса, защото на тези места ученикът извършва духовна работа и се задържа най-дълго време. Креватът трябва да е по средата на стаята, а вие да спите в нещо като люлка. Спи ли човек на неподвижен креват, става нервен, сприхав, недоволен, упорит. Туй е една окултна тайна. Пред къщата трябва да се развие голяма градина - най-малко хиляда квадрата. Желателно е около къщата да няма ограда. Ако ние заграждаме с плет, със стени нашите къщи, мислите ли, че онези, които ни обичат, няма да турят такава ограда около нас? Не се препоръчва разполагането на сградата прекалено близо до други къщи - само тогава съседите ще живеят добре и ще се разбират помежду си. В домакинството се изисква абсолютна чистота. Къщата на всеки човек трябва да бъде добре осветена, проветрена, измита и наредена, т. е. в хармония с четирите стихии. Вкъщи да се ходи по чорапи. Според мене едно от условията за оправяне на света е влизането в домовете с терлици.

Принцип на противоположностите

По време на строежа и през целия живот на дома непрекъснато се вземат решения, свързани с избора (поляризация), баланса и превръщането на противоположностите: колко голямо и светло, колко топло и отворено към света трябва да бъде жилището на щастието, как да се организира то. Необходимо е физическата къща да бъде красива, хигиенична и здрава.В древността всяко помещение е било разделяно на нива, обикновено три, съответстващи на трите свята. Украсявали ги различно, като внимавали предмети от едното ниво да не попадат до несъвместими с тях неща от друго ниво. В къщата таванът е дъговиден и извисен, създава се усещане за простор. Арковидните прозорчета на всички външни и вътрешни стени, приканват светлината да струи навсякъде. Така се обособява „горе", небето на къщата, от „долу". А каква трябва да е температурата на идеалното жилище? Каква е нормалната топлина? Мисля, нормалната топлина е деветнайсет градуса. В една къща деветнайсет градуса са нормална топлина: едно хубаво число и достатъчна топлина. Двайсет и един, двайсет и пет не са вредни, но най-нормалната топлина вкъщи е деветнайсет градуса топлина при един здрав организъм. Щом се повиши топлината на двайсет и един градуса, нормата не е правилна.
За да бъде здравословна, къщата трябва да се проветрява. За да се промени положението ви, вие трябва да внесете в стаите пресен въздух отвън, от природата.

Принцип на рода

Какво разбирате под понятието мъж и жена? Когато говорим за мъжа и за жената, ние имаме предвид кръг, разделен на две равни части. Обаче, когато кажем „човек", имаме предвид целия кръг. Мъжът представя горната, осветена част на кръга. Жената представя долната, неосветена част на кръга. Във всяко женско начало присъства елемент на мъжкото, във всяко мъжко начало има женски елемент. Ролята на мъжкото начало е да стимулира, да даде импулс, а на женското – да извърши активната съзидателна работа, да сътвори. Това, което на един от плановете е мъжко, активно, на друг е женско, пасивно. Учителя съветва лицето да е обърнато на изток – към правата посока. В духовния свят къщата трябва да има прозорци отпред (на изток) и отгоре, прозорци отстрани не са нужни – оттам ще влязат само крадци и разбойници.

Принцип на ритъма

Един от аспектите на ритъма в живота на къщата е редуването на деня и нощта: през деня къщата е възприемаща, а през нощта се затваря за външни въздействия. Ученикът прави упражненията сутрин, активен е през деня, а вечер се прибира. Вечер, преди да си легнеш да спиш, затвори вратите и прозорците си – никаква влага, никакви влияния отвън да не влизат в стаята ти. Не допускай да те безпокои нищо отвън, умът ти трябва да бъде свободен, да си почине – онези работници в тялото, и те да могат да си вършат работата. Аз гледам на слънчевата енергия като на жива енергия, на която всичко расте, цъфти и зрее. Тази жива енергия иде само сутрин, когато слънцето изгрява. По подобен начин домът пулсира в редуването на сезоните – пролетта е утро, лятото е ден, есента е вечер, зимата е нощ. Дните на седмицата внасят въздействието на цветовете в интериора – на всеки ден съответства специфичен цвят. Климатичните промени внасят друг ритъм в живота на дома. Мъгливото и влажно време е благоприятно за определена работа, слънчевото – за друга, и домът трябва да се настрои за тях. Той се настройва и за психическите състояния – страданията са причина за прииждане на нови енергии в живота. Наглася се и по духовната работа на ученика, защото всяка задача има строго определен ритъм. Човешкото тяло ще се промени, а къщите ще бъдат сферични. Човекът ще може да сътвори всяка форма само със силата на мисълта си.

Принцип на причинността

Всяко явление има своята причина, нищо не е случайно. Принципът на причинността е оръдието, което Абсолютното използва, за да осъществи своите благи и разумни цели. Целият механизъм на вселената е подчинен на закона на хармонията и любовта. Нищо не е случайно, човек търси и създава средата, в която е предначертано да се развързва кармата му. Не са случайни ситуациите, не са случайни и домовете, в които живеят хората. Познаването и прилагането на принципа на причинността дава средство за осмисляне на мисията на всеки човек, на неговите силни и слаби страни в този живот, за рафиниране и хармонизиране на пространствата и преодоляване на трудностите по алхимичен път.

"Къща нямам, но имам сърце, в което бих побрал всички."
Учителя

Статии от списание Житно зърно със съкращения, Автор: арх. Наталия А. ПОПОВА

СФЕРАТА 123

Нека те почерпим с вдъхновение

Ще се радваме да се присъединиш към FB групата. Вдъхновението на
Сферата 123.
chevron-up