kupolni-kashtikupolni-kashti
Сподели

Златното сечение

Златното сечение (Golden Ratio) е в основата на формата на куполните къщи, които създаваме.
То е известно още като златна или божествена пропорция. Златното сечение е ирационално число в математиката, което изразява отношение на частите от едно цяло, при което по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. Или с други думи деление на някаква величина в съотношение 62% към 38%.

Златното сечение

Златното сечение е не само математическо понятие. То е символ за изключителна красота, хармония и съвършенство в изкуството, науката и природата и е било познато на египтяните и древните гърци още в античността. Представата за хармония и отношение е в основата на философските идеи на Питагор. Сградите, създадени съгласно златната пропорция подсъзнателно се възприемат като съвършенни. Египетските пирамиди и Пантеонът са пример за използването на пропорцията в архитектурата. Златното сечение е универсален закон на всички живи системи. На него са подчинени структурите на раковините, на растенията, строежът на телата на насекомите, животните, вълните и галактиките. Навсякъде в природата се наблюдава златната пропорция, която характеризира съразмерност и хармоничност. Носителите на генетичния код – молекулите ДНК и РНК – имат структура на двойната спирала, която съответства на същия закон. Паяк сплита паяжината спиралообразно. Така се завъртва и ураган. Спиралата се намира разположение на семената на слънчогледа, шишарки, ананаси, кактуси. Ако се вгледаме в яйце там също ще открием същото отношение.

Златното сечение-1

Терминът „златно сечение“ е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за „идеалното човешко тяло“. Всичките части на човешкото тяло са съзвучни една на друга в съответствие със златното сечение. През 1855г. немският учен Цейзинг, публикувайки своя труд „Естетични изследвания“, е измерил около 2 хиляди човешки тела и стигнал до извода, че златното сечение изразява средно статистически закон.

В куполните къщи, които строим отношението на диаметъра към височината е точно 1,618.


Прилагайки принципа на златното сечение при създаването на куполните къщи увеличаваме обема на вътрешното пространство, сравнено с обема на половин сфера, а това дава огромно предимство за организацията на първия етаж и създава хармонично пространство на втория, като се запазва полезната площ. Дом, проектиран съгласно златната пропорция е в хармония с природата и структурира в нас баланс, съвършенство, спокойствие и пълнота.

СФЕРАТА 123

Нека те почерпим с вдъхновение

Ще се радваме да се присъединиш към FB групата. Вдъхновението на
Сферата 123.
chevron-up